Før du skal utføre gravearbeid må du melde fra om dette. Dette er viktig for å forhindre ulykker og erstatningsansvar ved et eventuelt kabelbrudd.

Nedre Eiker kommune er tilkyttet gravemelding.no, som leverer både gravemeldings- og påvisningstjeneste.  

  • For informasjon/påvisning av kabler og ledningsnett i grunnen før graving, logg inn på gravemelding.no for informasjon. Du kan også ringe Gravemeldingen på tlf. 09146 eller sende e-post til
  • Som privatperson kan du legge inn henvendelse vedrørende gravearbeid på egen eiendom.
  • All graving/arbeider på kommunal eiendom (offentlig vei eller grunn), eller i nærheten av kommunens vann- og avløpsnett, er søknadspliktig via gravemelding.no

Graving må ikke starte før forespørselen/søknaden er godkjent av kommunen.

Du sender din søknad via gravemelding.no sin portal. De sjekker om søknaden er fullstendig med hensyn til søknad, arbeidsvarsling og planer for gjennomføringen. Søknaden videresendes deretter til Nedre Eiker kommune, som gir den formelle godkjenningen.

Se oversikt over pågående eller planlagte gravearbeider i Nedre Eiker kommune.