Pass på at din hekk ikke hindrer sikten!

Det offentlige bruker mye penger på å bygge og vedlikeholde veier, fortau og sykkelstier for at alle skal ferdes trygt. Pass derfor på at du ikke "stjeler" av disse områdene ved å la hekk og busker vokse utover eiendomsgrensen din.

Ulykker, alvorlige personskader og store materielle skader kan kanskje unngås, hvis du passer på at hekk, busker, trær og annet på din eiendom ikke hindrer sikt og forårsaker ulykke.

Les mer informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei og Statens vegvesens håndbok om veg- og gateutforming.