Slik melder du om feil og mangler på gatelys.

Feil og mangler på gatelys rettes til innbyggerkontakten på tlf. 32 23 25 00, eller e-post: