Våren 2019 iverksettes nye regler for gateparkering i Mjøndalen sentrum. Drammen Parkering KF er engasjert for kontroll og håndheving på biler som står i strid med parkeringsbestemmelsene.

Skilt som viser tidsbegrensningI Mjøndalen sentrum innføres nå tidsbegrensing på parkering på henholdsvis 1 og 2 timer alle dager unntatt søndag. Det er fortsatt gratis å parkere, men tid for når du ankom må vises med parkeringsskive. Mangler du parkeringsskive, kan du skrive opp tidspunktet for ankomst på en lapp som du legger synlig i frontruta.

På parkeringsskiven plasseres viseren slik at den viser tid for ankomst. Parkerer du kl. 09.00, setter du viseren på 9. Parkerer du før kl. 08.00, settes viseren på 8.

Tidsbegrensing gjelder mellom kl. 08.00 og kl. 17.00 (mandag-fredag) og kl. 08.00-15.00 (lørdag).

Parkeringsskive eller lapp kan fåes hos Innbyggerkontakten og forretningene i Mjøndalen sentrum. Alle typer parkeringsskiver kan for øvrig brukes, også de som selges hos bilrekvisitaforretninger. 

Spørsmål om ordningen kan rettes til Innbyggerkontakten på eller telefon 32 23 25 00.

Her gjelder ordningen

I kartet under kan du blant annet se hvilken tidsbegrensning som gjelder. 


Åpne kartet i større versjon

Biler med gyldig parkeringstillatelse for forflytningshemmede er unntatt ordningen

I henhold til forskrift om parkering for forflytningshemmede gjelder ikke krav til avgift eller tidsbegrensning for biler med gyldig parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort).

Klage på bot

Drammen Parkering KF er engasjert for kontroll og håndheving på biler som står i strid med parkeringsbestemmelsene. Gå til denne nettsiden hvis du har fått et parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon du mener du ikke skulle hatt, eller mener du at bilen din urettmessig er tauet inn?

Drammen Parkerings nettside

Spørsmål om selve parkeringsordningen rettes til innbyggerkontakten i Nedre Eiker, telefon 32 23 25 00.