Sykkelkart

Buskerudbyen har utarbeidet et kart over sykkelruter for området Lier, Drammen og Øvre og Nedre Eiker.

Sykkelparkering i sentrum

Buskerudbyen har bidratt med midler til sykkelparkering/lehus ved Mjøndalen stasjon. Det er også satt opp lehus for sykkelparkering ved gangvei i krysset Gamle Rådhusgata/Arbeidergata (foran rådhuset). I tillegg finnes det en rekke mindre sykkelstativer i sentrum, så muligheten for å få låst sykkelen fast er gode.

Delta i sykle til jobben-aksjonen

Buskerudbyen betaler for deltakelse for alle ansatte i virksomheter i Buskerudby-kommunene i sykle til jobben-aksjonen.

Satsing på sykkel

I forslaget til Buskerudbypakke 2 er det foreslått å bruke 1,5 milliarder kroner til sykkeltiltak. Dette vil bidra til å realisere de høyest prioriterte sykkeltiltakene i sykkelplanen for Buskerudbyen. Les mer på nettsiden til Buskerudbyen.