Sykkelkart

Buskerudbyen har utarbeidet et sykkelkart for området Lier, Drammen og Øvre og Nedre Eiker.

Sykkelparkering i sentrum

Buskerudbyen har bidratt med midler til sykkelparkering/lehus ved Mjøndalen stasjon.

Det er også satt opp lehus for sykkelparkering ved gangvei i krysset Rådhusgata/Arbeidergata (foran rådhuset)

Delta i sykle til jobben-aksjonen

Buskerudbyen betaler for deltakelse for alle ansatte i virksomheter i Buskerudby-kommunene i sykle til jobben-aksjonen.