Ved salg på gate, vei eller torg må man ha grunneiers tillatelse.

Der kommunen er grunneier sendes skriftlig søknad til teknisk etat. Det er for eksempel kommunen som eier plassen ved gatekjøkkenet på Mjøndalen torget. Søknad kan sendes via e-post til .

Ved salg av matvarer (inkludert jordbær og annen frukt/grønt) må man ta kontakt med Mattilsynet først.