Hvis du skal melde fra om mangelfull brøyting, strøing, hull i veien etc. er det viktig å vite hvem som eier veien.

Hvis du lurer på hvem som eier en vei kan du gå inn på:

Du trykker så på veien og vil få opp en slik boks:

Dialogboks

KV betyr at veien er kommunal og at kommunen ansvar for veien.
PV betyr at veien er privat.

Veier med koden EV, RV eller FV er europa-, riks- eller fylkesveger. Disse veiene har Statens vegvesen ansvar for.